ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική»

01/07/2021 - 14:08 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
01/07/2021
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική»
Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

" Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική "

του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ), για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στις ακόλουθες τρεις κατευθύνσεις:

  • Υδατικοί, Εδαφικοί Πόροι και Διαχείριση Περιβάλλοντος. (Υπεύθυνος κατεύθυνσης: Δ. Γασπαράτος, Αν. Καθηγητής τηλ. 2105294095, email: gasparatos@aua.gr)
  • Αναπτυξιακός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Έργα Υποδομής και Πρόληψη Φυσικών Κινδύνων. (Υπεύθυνος κατεύθυνσης: Ι. Παπανικολάου, Αν.Καθηγητής τηλ. 2105294151, email: i.pap @aua.gr)
  • Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση. (Υπεύθυνος κατεύθυνσης: Δ.Καλύβας, Καθηγητής τηλ. 2105294091, email: kalivas@aua.gr

 

Προκήρυξη και αίτηση

01/07/2021 - 14:08