ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

30/06/2021 - 13:10 -- Eirini Katsarou
Ημ/νία:
30/06/2021
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
30/06/2021 - 13:10