Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών εκπροσ ΕΔΙΠ-ΓΣ Σχολης

30/06/2021 - 12:59 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
30/06/2021
Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής
Θέμα:
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών εκπροσ ΕΔΙΠ-ΓΣ Σχολης
Εκλογές

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών εκπροσ ΕΔΙΠ-ΓΣ Σχολης

Συνημμένα: 
30/06/2021 - 12:59