ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΥΔ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ

29/06/2021 - 12:19 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
29/06/2021
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΥΔ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 στις 10:00 στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης «Αλέξανδρος Πουλοβασίλης» του ΓΠΑ, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια ανάπτυξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου Διδάκτορα κ. Γεώργιου Δεληγιαννάκη με θέμα: « Seismic hazard assessment and development of earthquake catastrophe model based on geological data and tectonic geomorphology» ή «Εκτίμηση σεισμικού κινδύνου και ανάπτυξη μοντέλου καταστροφικού σεισμού με χρήση γεωλογικών δεδομένων και τεκτονικής γεωμορφολογίας».

Θα είναι διαθέσιμη η  υπηρεσία Ζωντανής μετάδοσης (live streaming) του γεγονότος σε πραγματικό χρόνο από τον εξυπηρετητή Media Server του ΓΠΑ http://mediaserver.aua.gr/live/, μέσω της δικτυακής κάμερας (IP camera) του Αμφιθεάτρου της Βιβλιοθήκης.

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

 

29/06/2021 - 12:19