.Ανακύρηξη Υποψηφίων Εκλογών ΕΤΕΠ για τη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

28/06/2021 - 14:52 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
28/06/2021
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
.Ανακύρηξη Υποψηφίων Εκλογών ΕΤΕΠ για τη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Εκλογές
28/06/2021 - 14:52