Εξέταση της Θεωρίας του μαθήματος Γεωλογία Τεταρτογενούς (Κωδ. 173)

17/06/2021 - 08:32 -- Aggelos Pallikarakis
Ημ/νία:
17/06/2021
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
Εξέταση της Θεωρίας του μαθήματος Γεωλογία Τεταρτογενούς (Κωδ. 173)
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση της Θεωρίας του μαθήματος Γεωλογία Τεταρτογενούς (Κωδ. 173) του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ θα πραγματοποιηθούν με βάση το πρόγραμμα εξετάσεων την Πέμπτη 24 Ιουνίου ώρα 14:00 με 17:00.

Η εξέταση της Θεωρίας θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του MS Teams και η τεχνική εξέτασης, σε συμφωνία με τις αποφάσεις της Συγκλήτου, αφορά Προφορική εξέταση. Η ώρα εξέτασης της Θεωρίας θα είναι από 14:00 έως 17:00. Οι φοιτητές θα συνδεθούν στην πλατφόρμα του MS Teams ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ την συγκεκριμένη ώρα και μέρα με ξεχωριστό κωδικό ανάλογα με το επίθετο τους. Οι αναγραφόμενες ώρες ανά μισή ώρα είναι ενδεικτικές/αναμενόμενες. Ανάλογα με την ροή της εξέτασης κάποια τμήματα (ειδικά προς το τέλος) ενδεχομένως να καθυστερήσουν σε σχέση με την αναγραφόμενη ώρα.

ΠΡΟΣΟΧΉ! Σε περίπτωση που καθυστερήσει η εξέταση για κάποια τμήματα μην αποχωρήσετε, η εξέταση θα ολοκληρωθεί έστω και με μικρή καθυστέρηση. 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ στο MicrosoftTeams

Ονοματεπώνυμο

Team code

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης

Α)-Εξέταση Ιουνίου Θεωρία (κωδ. 173)

Από

ΑΓΑΠΑΚΗ

έως

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥ.

 

 

 

y50f8zn

Πέμπτη 24 Ιουνίου ώρα  14:00-14:30.

Β)- Εξέταση Ιουνίου Θεωρία (κωδ. 173)

Από

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Μ.

έως

ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

 

0dqpvbc

Πέμπτη 24 Ιουνίου ώρα  14:30-15:00.

Γ)- Εξέταση Ιουνίου Θεωρία (κωδ. 173)

Από

ΙΣΣΑΡΗ

έως

ΚΟΣΜΑΣ

 

 

oe0w2qm

Πέμπτη 24 Ιουνίου ώρα  15:00-15:30

Δ)- Εξέταση Ιουνίου Θεωρία (κωδ. 173)

Από

ΚΟΥΛΑΣ

έως

ΜΙΧΕΛΗ

 

 

vmkycfr

Πέμπτη 24 Ιουνίου ώρα  15:30-16:00

Ε)- Εξέταση Ιουνίου Θεωρία (κωδ. 173)

Από

ΜΠΟΖ-ΝΤΙΚΜΕΤΖΗ

έως

ΤΑΞΑΚΗΣ

 

 

 

ptab7zn

Πέμπτη 24 Ιουνίου ώρα  16:00-16:30

ΣΤ)- Εξέταση Ιουνίου Θεωρία (κωδ. 173)

Από 

ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

έως

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ

 

 

8n470zc

Πέμπτη 24 Ιουνίου ώρα  16:30-17:00

 

 

Σας υπενθυμίζουμε πως η ύλη για τις εξετάσεις της θεωρίας περιλαμβάνει

Α) Σημειώσεις των κ. Παπανικολάου (Γεωλογία Τεταρτογενούς) και κ. Σταμάτη (Τεταρτογενείς Αποθέσεις και Νερό – Υδρογεωλογική Συμπεριφορά)

Β) επιλεγμένα υποκεφάλαια από το βιβλίο «Γεωλογία της Ελλάδας».

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΚΕΦ. 4.2

71-74

ΚΕΦ. 5.1

111-115

ΚΕΦ. 5.3

118-120

ΚΕΦ. 5.5

122-126

ΚΕΦ. 10.4

369-372

ΚΕΦ. 10.5

379-384 (Τμήμα του υποκεφαλαίου)

ΚΕΦ. 10.6

385-391

 

Σας δώσαμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, Καλό διάβασμα και καλή επιτυχία!

17/06/2021 - 08:32