Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2021 – Υποβολή αιτήσεων- 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

15/06/2021 - 12:42 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
15/06/2021
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2021 – Υποβολή αιτήσεων- 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Διοικητικά Θέματα

Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της διαδικασίας ς παρατίθενται στο εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της απογραφής στη διαδρομή Κινητικότητα /

Οδηγίες Χρήσης (http://www.apografi.gov.gr/manuals.html)

 

Συνημμένα: 
15/06/2021 - 12:42