ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ "ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ" (Θ-Ε)- ΚΩΔ 1850

15/06/2021 - 10:22 -- Garifallia Frag...
Ημ/νία:
15/06/2021
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ "ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ" (Θ-Ε)- ΚΩΔ 1850
Προπτυχιακές Σπουδές

Εξετάσεις του μαθήματος «Φυτοπαθολογία (1850)» (Θ & Ε) - Ιούνιος 2021

 

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για τη θεωρία του μαθήματος «Φυτοπαθολογία (1850)» για τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΓΠΑ (ΕΚΤΟΣ του Tμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής) θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 15.00 – 17.00, μέσω της πλατφόρμας Open E-class. Το μάθημα για την εξέταση στη πλατφόρμα Open E-class ονομάζεται «ΙΟΥΝΙΟΣ 2021_Εξέταση Θεωρίας 1850- “Φυτοπαθολογία”».

 

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για το Εργαστήριο του μαθήματος «Φυτοπαθολογία (1850)» για τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΓΠΑ (ΕΚΤΟΣ του Tμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής) θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 14.00-15.00, μέσω της πλατφόρμας Open E-class, στην οποία το μάθημα για την εξέταση ονομάζεται «ΙΟΥΝΙΟΣ 2021_ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1850-“ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ”».

 

Λεπτομέρειες για τις παραπάνω εξετάσεις αναφέρονται στην αντίστοιχη ανακοίνωση στο e-student.

15/06/2021 - 10:22