Εξετάσεις Θεωρίας "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτών" (780) - Ιούνιος 2021

11/06/2021 - 14:30 -- Elisavet Chatzi...
Ημ/νία:
11/06/2021
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
Εξετάσεις Θεωρίας "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτών" (780) - Ιούνιος 2021
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για τη Θεωρία του μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτών (780)" θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 και ώρα 12.00-14.00, μέσω της πλατφόρμας Open E-class, στην οποία το μάθημα για την εξέταση ονομάζεται “Ιούνιος 2021_ Εξετάσεις Θεωρίας 780- Ασθένειες Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτών

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για το Εργαστήριο του μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτών (780)" θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 και ώρα 11.00-12.00, μέσω της πλατφόρμας Open E-class, στην οποία το μάθημα για την εξέταση ονομάζεται “Ιούνιος 2021_Εξετάσεις Εργαστηρίου 780- Ασθένειες Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτών

Λεπτομέρειες για τις παραπάνω εξετάσεις αναφέρονται στην αντίστοιχη ανακοίνωση στο e-student.

11/06/2021 - 14:30