Εξετάσεις Θεωρίας και Εργαστηρίου μαθήματος «Αρχές και Μέθοδοι Διαγνωστικής των Ασθενειών των Φυτών" (1215) - Ιούνιος 2021»

11/06/2021 - 11:45 -- Aliki Tzima
Ημ/νία:
12/06/2021
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
Εξετάσεις Θεωρίας και Εργαστηρίου μαθήματος «Αρχές και Μέθοδοι Διαγνωστικής των Ασθενειών των Φυτών" (1215) - Ιούνιος 2021»
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για τη θεωρία του μαθήματος «Αρχές και Μέθοδοι Διαγνωστικής των Ασθενειών των Φυτών (1215)» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 και ώρα 15.10-17.00, μέσω της πλατφόρμας Open E-class, στην οποία το μάθημα για την εξέταση ονομάζεται «Ιούνιος 2021_Εξετάσεις Θεωρίας 1215-"Αρχές και Μέθοδοι Διαγνωστικής των Ασθενειών των Φυτών”».

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για το Εργαστήριο του μαθήματος "Αρχές και Μέθοδοι Διαγνωστικής των Ασθενειών των Φυτών (1215)» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 και ώρα 14.00-15.00, μέσω της πλατφόρμας Open E-class, στην οποία το μάθημα για την εξέταση ονομάζεται «Ιούνιος 2021_Εξετάσεις Εργαστηρίου 1215-“Αρχές και Μέθοδοι Διαγνωστικής των Ασθενειών των Φυτών”».

Λεπτομέρειες για τις παραπάνω εξετάσεις αναφέρονται στην αντίστοιχη ανακοίνωση στο e-student.

 

11/06/2021 - 11:45