ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ 2021-22 -ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

10/06/2021 - 11:25 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
10/06/2021
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ 2021-22 -ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Εκλογές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ 2021-22 -ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Συνημμένα: 
10/06/2021 - 11:25