ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ 2021-22 -ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

10/06/2021 - 11:24 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
10/06/2021
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ 2021-22 -ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Εκλογές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ 2021-22 -ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Συνημμένα: 
10/06/2021 - 11:24