ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ (1195) ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ιούνιος 2021

10/06/2021 - 00:05 -- Elisavet Chatzi...
Ημ/νία:
10/06/2021
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ (1195) ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ιούνιος 2021
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για τη θεωρία του μαθήματος Ιολογία Φυτών (1195) θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 14.00-15.30, μέσω της πλατφόρμας Open E-class, στην οποία το μάθημα για την εξέταση ονομάζεται “ Ιολογία Φυτών (1195) Εξέταση Θεωρίας ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 (1195)”.

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για το Εργαστήριο του μαθήματος Ιολογία Φυτών (1195) θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 15.30-17.00, μέσω της πλατφόρμας Open E-class, στην οποία το μάθημα για την εξέταση ονομάζεται Ιολογία Φυτών (1195) Εξέταση Εργαστηρίου ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 (1195).

Οι λεπτομέρειες των παραπάνω εξετάσεων αναφέρονται στην αντίστοιχη ανακοίνωση στο Ε-student.

Η εξέταση με φυσική παρουσία για όσους εξεταζόμενους δηλώσουν αυτόν τον τρόπο εξέτασης, καθώς και για τους φοιτητές που θα παρουσιασθεί κώλυμα κατά την εξ’ αποστάσεως εξέταση, θα διεξαχθεί την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 ώρα 10.00 για τη Θεωρία και ώρα 11.00 για το Εργαστήριο, προφορικά στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας.

10/06/2021 - 00:05