Εξετάσεις Ιουλίου επί πτυχίω Γεωλογίας - Ορυκτολογίας (Θεωρία & Εργαστήριο)

09/06/2021 - 13:58 -- Aggelos Pallikarakis
Ημ/νία:
09/06/2021
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Εξετάσεις Ιουλίου επί πτυχίω Γεωλογίας - Ορυκτολογίας (Θεωρία & Εργαστήριο)
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση για τους ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ της Θεωρίας και του Εργαστηρίου του μαθήματος επιλογής Γεωλογία-Ορυκτολογία (Κωδ. 2825) του Τμήματος ΕΦΠ θα πραγματοποιηθούν με βάση το πρόγραμμα εξετάσεων την Παρασκευή 9 Ιουλίου ώρα 08:00 με 11:00. Πιο συγκριμένα, η ώρα εξέτασης του εργαστηρίου θα είναι από 08:00 με 09:20 και της θεωρίας από 9:30 με 11:00.

Για την εξ’ αποστάσεως εξέταση Θεωρίας και Εργαστηρίου θα χρησιμoποιηθεί η πλατφόρμα e-class. Οι φοιτητές εγγράφονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο e-class άμεσα. H Τεχνική εξέτασης, σε συμφωνία με τις αποφάσεις της Συγκλήτου, αφορά Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ηλεκτρονική επιτήρηση σε ομάδες ενώ τα μέσα εξέτασης αφορούν τη χρήση εργαλείων ασκήσεων/κουίζ Open eClass με χρήση δεξαμενής ερωτήσεων και ηλεκτρονική επιτήρηση (με χρήση κάμερας μέσω MS Teams).

Σας υπενθυμίζουμε πως η ύλη για τις εξετάσεις της θεωρίας περιλαμβάνει

Α) Σημειώσεις του μαθήματος

Β) επιλεγμένα κεφάλαια-υποκεφάλαια από το βιβλίο «Γεωλογία ή Επιστήμη της Γης». Πιο συγκεκριμένα:

Κεφάλαιο 2.4-2.6 (σελ. 26-32)  

Κεφάλαιο 4.1-4.5 (σελ. 49-56)

Κεφάλαιο 6.1-6.5  (σελ 75-85)

Κεφάλαιο 7 (σελ 87-94)

Κεφάλαιο 8.2 (σελ. 96-97),           8.4 (σελ. 100-102)

Κεφάλαιο 9.1-9.7 (σελ 107-118)

Κεφάλαιο 11.5-11.6 (σελ 138-140)

Κεφάλαιο 12.1-12.2 (σελ 141-144),          12.6 (σελ 149-152)

Κεφάλαιο 13.1-13.6 (σελ 153-162)

Κεφάλαιο 14 (σελ.165-176)

Κεφάλαιο 15.1- 15.5   (σελ. 177-187)

Κεφάλαιο 17.1-17.7  (σελ 201-213)

Κεφάλαιο 19.1-19.3 (σελ 227-233),          19.5-19.6 (σελ 235-238)

Σας δώσαμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, Καλό διάβασμα και καλή επιτυχία!

09/06/2021 - 13:58