Εξεταση Υδρογεωλογίας (Θεωρίας και Εργαστηρίου) κωδ. 248 και κωδ. 2960

09/06/2021 - 13:48 -- Ioannis Papanikolaou
Ημ/νία:
09/06/2021
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
Εξεταση Υδρογεωλογίας (Θεωρίας και Εργαστηρίου) κωδ. 248 και κωδ. 2960
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση του Εργαστηρίου της Υδρογεωλογίας κωδ.248 και κωδ.2960 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Ιουλίου στις 11:00 μέσω της πλατφόρμας eclass.

Η εξέταση της Θεωρίας της Υδρογεωλογίας κωδ.248 και κωδ.2960 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Ιουλίου στις 12:00 προφορικά μέσω της πλατφόρμας MsTeams

09/06/2021 - 13:48