Εξέταση Ιχθυολογία-Βενθολογία ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

09/06/2021 - 12:33 -- Naysika Karakatsoyli
Ημ/νία:
09/06/2021
Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας
Θέμα:
Εξέταση Ιχθυολογία-Βενθολογία ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξ αποστάσεως εξέταση για τα μάθημα «ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΘΟΛΟΓΙΑ» (κωδικός 168) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 μέσω της πλατφόρμας AUA Open eClass.

Οι τίτλοι, που έχουν αναρτηθεί στο «Χαρτοφυλάκιο Χρήστη» του e-Class, για την εξέταση της θεωρίας και του εργαστηρίου καθώς και η ώρα έναρξης πρόσβασης των εγγεγραμμένων φοιτητών είναι:

  • Εξέταση Θεωρίας του Μαθήματος ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΘΟΛΟΓΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021: ώρα 11:00
  • Εξέταση Εργαστηρίου του Μαθήματος ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΘΟΛΟΓΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021: ώρα 12:00

Όλοι οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο e-student για εξέταση εξ αποστάσεως, έχουν ήδη εγγραφεί στο παραπάνω μάθημα και έχουν χωριστεί σε διαφορετικές ομάδες χρηστών. Δεν χρειάζεται οι φοιτητές να κάνουν μόνοι τους εγγραφή στη συγκεκριμένη εξέταση στο e-class.

Το μάθημα εμφανίζεται κλειστό και οι χρήστες μπορούν να διαβάσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή της εξέτασης (αριθμός και τύπος ερωτήσεων ανά άσκηση, κλπ) στην περιγραφή του μαθήματος.

Την αναγραφόμενη ώρα και εντός των πρώτων 15 λεπτών θα πραγματοποιηθεί η ταυτοποίηση με επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας (ή αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου) μέσω της Πλατφόρμας Microsoft Teams.

Οι ασκήσεις θα ενεργοποιηθούν 5 λεπτά μετά την ταυτοποίηση για κάθε μάθημα (θεωρία στις 11:20 ή εργαστήριο στις 12:20).

Οι φοιτητές πηγαίνουν στις ασκήσεις (Menu). Ο υπεύθυνος κάθε ομάδας θα παρακολουθεί τα μηνύματα των φοιτητών στην κουβεντούλα. Η ώρα ενεργοποίησης είναι συνδεδεμένη με το ρολόι του κεντρικού server του Πανεπιστημίου και όχι με του υπολογιστή σας!

Συστήνεται αυστηρά η ΥΠΟΒΟΛΗ του διαγωνίσματος τουλάχιστον 1-2 λεπτά πριν τη λήξη του καθορισμένου χρόνου εξέτασης.

Αν διακοπεί η σύνδεση ΜΗΝ κλείσετε τον φυλλομετρητή σας. Εφόσον συνδεθείτε πάλι, θα πλοηγηθείτε στο σημείο στο οποίο βρισκόσασταν προ της διακοπής.

Για την εξέταση με φυσική παρουσία για όσους εξεταζόμενους το δηλώσουν με αυτό το τρόπο εξέτασης, καθώς και για τους φοιτητές που θα παρουσιασθεί κώλυμα κατά την εξ αποστάσεως εξέταση (το οποίο θα δηλωθεί εντός 30 λεπτών από τη λήξη της εξέτασης στο e-mail: nafsika@aua.gr ) θα βγει ανακοίνωση για όλα τα μαθήματα του Εργαστηρίου Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας (θεωρία και εργαστήριο).

Η ηλεκτρονική επιτήρηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams και προϋποθέτει ύπαρξη ανοικτής κάμερας και μικροφώνου. Για την επιτήρηση μέσω της Πλατφόρμας Microsoft Teams, ο κάθε εξεταζόμενος θα πρέπει εγκαίρως να εγγραφεί στην πλατφόρμα Δήλος365 (εφόσον δεν το έχει πράξει ήδη). Επίσης, κρίνεται απόλυτα επιβεβλημένο, ο εξεταζόμενος να έχει πιστοποιήσει με δοκιμές, τόσο την ορθή λειτουργία των συσκευών εικόνας και ήχου που διαθέτει, όσο και τη βέλτιστη λειτουργία του δικτύου, το οποίο εξυπηρετεί το χώρο στον οποίο θα βρίσκεται την ημέρα και ώρα της εξέτασης. Πρέπει ακόμα, να έχει πιστοποιήσει ότι, συνδέεται χωρίς προβλήματα στην Πλατφόρμα Microsoft Teams, με τα στοιχεία σύνδεσης του Ιδρυματικού (ΓΠΑ) του λογαριασμού. Χρησιμοποιώντας τον κωδικό ομάδας (team code: 42a49z7) θα συνδεθείτε (Join Team) στην ομάδα «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ», 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας, καθώς και κατά τη διάρκεια αυτής, που αφορά στο συγκεκριμένο εξεταζόμενο μάθημα. Τέλος, είναι επιθυμητό και προτείνεται, να έχετε διαθέσιμο, τόσο προσωπικό υπολογιστή, όσο και κινητό τηλέφωνο τύπου Smartphone, καθώς και να έχετε εγκαταστήσει και παραμετροποιήσει, στις συσκευές αυτές, την τελευταία έκδοση του λογισμικού Microsoft Teams.

Δεν υπάρχει δυνατότητα να εξεταστούν οι φοιτητές παρελθόντων ετών, που έχουν εγγραφεί για εξέταση στο εργαστήριο είτε εξ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία και οφείλουν το μάθημα λόγω απουσιών.

Η συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εξέταση συνεπάγεται την αποδοχή των σχετικών αποφάσεων για την εξ αποστάσεως εξέταση της Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 570/21.05.2020 της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

09/06/2021 - 12:33