Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2021-Εξέταση Θεωρίας στο Γεωργικό Πειραματισμό (3515, 2860, 2840, 440, 620, 1105))

09/06/2021 - 07:38 -- Georgios Papado...
Ημ/νία:
09/06/2021
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2021-Εξέταση Θεωρίας στο Γεωργικό Πειραματισμό (3515, 2860, 2840, 440, 620, 1105))
Ακαδημαϊκά Θέματα

Επισυνάπεται ανακοίνωση με αναλυτικές οδηγίες για την εξέταση της ΘΕΩΡΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ της 25ης Ιουνίου

Καλή επιτυχία

Οι διδάσκοντες

Συνημμένα: 
09/06/2021 - 07:38