1.ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΔΙΠ _ΣΥΝΕΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ 2021-2022

08/06/2021 - 11:30 -- Maria Gaoutsi
Ημ/νία:
08/06/2021
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
1.ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΔΙΠ _ΣΥΝΕΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ 2021-2022
Συλλογικά Όργανα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΛΟΛΓΩΝ ΕΔΙΠ_ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ 2021-2022 

08/06/2021 - 11:30