1. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ _2021-2022

08/06/2021 - 11:24 -- Maria Gaoutsi
Ημ/νία:
08/06/2021
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
1. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ _2021-2022
Συλλογικά Όργανα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ ΣΥΝΕΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ 2021-2022

08/06/2021 - 11:24