Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2021-Εξέταση στη Στατιστική (105) για το Τμήμα ΕΦΠ_Α΄Μέρος

07/06/2021 - 19:21 -- Georgios Papado...
Ημ/νία:
07/06/2021
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού
Θέμα:
Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2021-Εξέταση στη Στατιστική (105) για το Τμήμα ΕΦΠ_Α΄Μέρος
Ακαδημαϊκά Θέματα

Επισυνάπτεται αναλυτική ανακοίνωση για την εξέταση της ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (105-Α΄Μέρος Πιθανότητες) κατά την Εξεταστική Περίοδο Ιουνίου 2021 για το Τμήμα ΕΦΠ

Καλή επιτυχία

Ο Διδάσκων

Γ. Κ. Παπαδόπουλος

Συνημμένα: 
07/06/2021 - 19:21