Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2021-Εξέταση στη Στατιστική (105) για τα Τμήματα ΕΤ&ΔΑ και Βιοτεχνολογίας

07/06/2021 - 19:18 -- Georgios Papado...
Ημ/νία:
07/06/2021
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού
Θέμα:
Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2021-Εξέταση στη Στατιστική (105) για τα Τμήματα ΕΤ&ΔΑ και Βιοτεχνολογίας
Ακαδημαϊκά Θέματα

Επισυνάπτεται αναλυτική ανακοίνωση για την εξέταση της ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (105) κατά την Εξεταστική Περίοδο Ιουνίου 2021 για τα Τμήματα ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και ΕΤ&ΔΑ

Καλή επιτυχία

Ο Διδάσκων

Γ. Κ. Παπαδόπουλος

Συνημμένα: 
07/06/2021 - 19:18