ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (79) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ - ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ -ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ (θεωρία και εργαστήριο) ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ

04/06/2021 - 13:43 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
04/06/2021
Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (79) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ - ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ -ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ (θεωρία και εργαστήριο) ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις του μαθήματος «(KΩΔ 79) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ - ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ -ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ  (θεωρία και εργαστήριο)  για τους ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ φοιτητές θα δοθούν την Πέμπτη 17/06/2026 και ώρα 14:00 – 17:00.

04/06/2021 - 13:43