Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

04/06/2021 - 13:18 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
04/06/2021
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α.

Συνημμένα: 
04/06/2021 - 13:18