Προκήρυξη Θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων Τμ. ΔΙΓΕΣΕ

31/05/2021 - 09:40 -- Vasiliki Kastiza
Ημ/νία:
31/05/2021
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
Θέμα:
Προκήρυξη Θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων Τμ. ΔΙΓΕΣΕ
Υποψήφιοι Διδάκτορες

Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔΙΓΕΣΕ) προτίθεται να καλύψει έξι (6) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων.

31/05/2021 - 09:40