Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού 2021-2022

28/05/2021 - 07:41 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
28/05/2021
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού 2021-2022

Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (μονίμου και με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) του Ιδρύματος 2021-2022

Συνημμένα: 
28/05/2021 - 07:41