ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ Μ.Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

24/05/2021 - 17:09 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
24/05/2021
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ Μ.Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Νικόλαος Δημητρόπουλος θα παρουσιάσει τη Μεταπτυχιακή του Διατριβή με τίτλο «Ανάπτυξη προληπτικού και επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για κίνδυνο πυρκαγιάς στο Δασαρχείο Λαυρίου (Δήμος Λαυρεωτικής, Δήμος Σαρωνικού)» (Επιβλέπων: Ι. Παπανικολάου) την Πέμπτη 27 Μάιου 2021 στις 11:00. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MsTeams με κωδικό εισόδου: 20xv8pd

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSfmU5D6LvoyeElBbeeMg_GNU5NjXcejCouyGw067gAE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b892a9a9-b049-401b-b1da-de7cf673919f&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

 

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

24/05/2021 - 17:09