ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

24/05/2021 - 13:25 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
24/05/2021
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών των έργων της Δ/νσης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

24/05/2021 - 13:25