Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης-Πρόσκληση υποδειχθέντων Προϊσταμένων Διευθύνσεων

17/05/2021 - 09:28 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
17/05/2021
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης-Πρόσκληση υποδειχθέντων Προϊσταμένων Διευθύνσεων
Διοικητικά Θέματα

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή του μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που προέρχεται από άλλο φορέα, την 19η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στο γραφείο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιερά Οδός 75, 118 55, Αθήνα, Κεντρικό Κτήριο, Ισόγειο).

Συνημμένα: 
17/05/2021 - 09:28