Ανακοίνωση Ντούρμας "Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου"

13/05/2021 - 14:09 -- Dimitrios Talandis
Ημ/νία:
13/05/2021
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
Ανακοίνωση Ντούρμας "Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου"
Προπτυχιακές Σπουδές

Λόγω τις σημερινής διαδικασίας αξιολόγησης στο μάθημα "Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου",

το μάθημα της Πέμπτης 13/05/21 θα αναπληρωθεί κατά την εβδομάδα των αναπληρώσεων.

 

Ο διδάσκων

Σ. Ντούρμας

13/05/2021 - 14:09