Πρόσκληση συμμετοχής στο Μητρώο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

12/05/2021 - 20:26 -- Elias Couladouros
Ημ/νία:
12/05/2021
Εργαστήριο Γενικής Χημείας
Θέμα:
Πρόσκληση συμμετοχής στο Μητρώο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Προκηρύξεις Θέσεων

Αξιότιμη/ε κυρία/ε,

Σας προσκαλούμε να υποβάλετε αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή
στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών
– Εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού
Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
(ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.). Από το μητρώο αυτό
προέρχονται οι ανεξάρτητοι
εμπειρογνώμονες, τα μέλη των επιτροπών
εμπειρογνωμόνων και ενστάσεων και οι
πιστοποιητές φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου των χρηματοδοτούμενων
έργων.

Να σημειωθεί ότι τα πιστοποιημένα μέλη
του Μητρώου δεν είναι υπόχρεα σε δήλωση
περιουσιακής κατάστασης, μόνο εκ της
συμμετοχής τους σε διαδικασίες
αξιολόγησης ή πιστοποίησης δράσεων,
προτάσεων ή προσκλήσεων που εκδίδει το
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ως πιστοποιημένα μέλη του Μητρώου
έχετε επίσης τη δυνατότητα να
ανανεώσετε το προφίλ σας, εφόσον το
επιθυμείτε.

Η εγγραφή στο μητρώο γίνεται μέσω του
ακόλουθου συνδέσμου https://hfri.grnet.gr/.
Αφού δημιουργήσετε κωδικό (register)
παρακαλώ ακολουθείστε τα tabs My Expert Area >> My
Profile.

Αναλυτικές πληροφορίες ως προς την
πρόσκληση και τη διαδικασία υποβολής,
αλλά και ανανέωσης του προφίλ σας,
μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο
σύνδεσμο
https://hfri.grnet.gr/RegistrationArea/ArticleCategories 

Για διευκρινίσεις μπορείτε να
επικοινωνείτε με το τμήμα ερευνητικών
έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στα τηλέφωνα 210 6412410, 420 [3]
ή μέσω μηνύματος στο researchdepartment@elidek.gr

Με εκτίμηση,

Σας ευχαριστούμε θερμά,

Εκ μέρους της Ομάδας Επικοινωνίας

Άννα Μπίσμπα
----------------------------------------------------------------------------------------------
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και
Καινοτομίας
Διεύθυνση:Λεωφόρος Συγγρού 185 & Σάρδεων
2, 17121, Νέα Σμύρνη, Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 64 12 410, 420 [3]
Email: communication@elidek.gr
Webpage: www.elidek.gr [4]
 

12/05/2021 - 20:26