Οριστικός πίνακας προσληπτέων & απορριπτέων ΣΟΧ 2/ 2021 Καθαριότητα

26/04/2021 - 16:53 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
26/04/2021
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Οριστικός πίνακας προσληπτέων & απορριπτέων ΣΟΧ 2/ 2021 Καθαριότητα
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης προσληπτέων και του πίνακα απορριπτέων της ανακοίνωσης υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των εγκαταστάσεων (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε Αθήνα, Θήβα, Άμφισσα και Καρπενήσι

26/04/2021 - 16:53