Οριστικός πίνακας προσληπτέων & απορριπτέων ΣΟΧ 1/ 2021 Φύλαξη

26/04/2021 - 14:54 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
26/04/2021
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Οριστικός πίνακας προσληπτέων & απορριπτέων ΣΟΧ 1/ 2021 Φύλαξη
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανάρτηση του οριστικού πίνακα κατάταξης προσληπτέων και του πίνακα απορριπτέων της ανακοίνωσης υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης των εγκαταστάσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα.

26/04/2021 - 14:54