Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση πτυχιακής μελέτης

23/04/2021 - 14:30 -- Ioannis Oikonom...
Ημ/νία:
23/04/2021
Σχολή Επιστημών των Ζώων
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση πτυχιακής μελέτης
Ακαδημαϊκά Θέματα

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 10ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που θα ήθελαν να εκπονήσουν πτυχιακή μελέτη υπό την επίβλεψη του υπογράφοντος να αποστείλουν σχετικό μήνυμα παραθέτοντας εν συντομία στοιχεία για

  • τις εργασίες που έχουν αναλάβει έως σήμερα (θέμα, βαθμό και όνομα επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ), και
  • την επάρκεια των γνώσεών τους στην αγγλική.

Λόγω των περιορισμών που ισχύουν, η πτυχιακή μελέτη θα είναι αποκλειστικά βιβλιογραφική. Το θέμα θα μπορεί να επιλεγεί μεταξύ των ακολούθων:

  • Διάδοση μικροβιακών στελεχών με ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά μέσω των ζωοτροφών
  • Κλινική αξιολόγηση της PCR ως διαγνωστικού μέσου για τις ασθένειες της μέλισσας

Επισημαίνεται ότι για τη βαθμολόγηση της πτυχιακής μελέτης θα ισχύσει η ακόλουθη ρουμπρίκα:

- Καινοτομία 20%

- Συγγραφική επιμέλεια και επάρκεια 20%

- Πρωτοβουλία, συνέπεια, εργατικότητα 60%

 

Οι επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα παραπάνω στοιχεία, θα πρέπει να αποσταλούν έως τις 10 Μαΐου 2021 στη διεύθυνση ikonomop@aua.gr

 

Σας ευχαριστώ,

Γιάννης Οικονομόπουλος  

23/04/2021 - 14:30