ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

08/04/2021 - 10:49 -- Maria Gaoutsi
Ημ/νία:
08/04/2021
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε ότι η   κα  ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ θα αναπτύξει δημόσια τη  Διδακτορική της Διατριβή με τίτλο: «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΗΣΑΜΟΥ ΣΤΑ ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ ΑΙΓΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΤΗ ΑΝΟΣΙΑ» που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Τμήματος στις  15/04/2021 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:30 μ.μ διαδικτυακά στην πλατφόρμα του Microsoft Teams. Ο κωδικός σύνδεσης είναι: y4qd1lo.

Παρακαλείσθε να την παρακολουθήσετε.

08/04/2021 - 10:49