Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εμπειρογνώμονες σε εκπαιδευτικά ζητήματα

02/04/2021 - 22:22 -- European Progra...
Ημ/νία:
02/04/2021
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εμπειρογνώμονες σε εκπαιδευτικά ζητήματα
Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο https://ec.europa.eu/education/news/call-expression-interest-commission-expert-group-quality-investment-education_en

02/04/2021 - 22:22