Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κάλυψη μιας (1) θέσης εργασίας για έρευνα σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ».

30/03/2021 - 17:44 -- Anastasia Tampakaki
Ημ/νία:
30/03/2021
Άλλο
Θέμα:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κάλυψη μιας (1) θέσης εργασίας για έρευνα σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ».
Προκηρύξεις Θέσεων

Το Εργαστήριο Βιολογικών και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών (ΕΒΒΕ) του Τμήματος Γεωπονίας, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) αναζητά άτομο για να καλύψει μια (1) θέση εργασίας για την διενέργεια έρευνας σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του 2ου κύκλου της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ». Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Βιώσιμες λύσεις για την βιολογική αντιμετώπιση επιβλαβών μικροοργανισμών και την επαγωγή της αντοχής των καλλιεργειών στην αλατότητα» και θα έχει συνολική διάρκεια 30 μήνες. Εκτός από το ΕΒΒΕ, συνεταίροι στο έργο είναι το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με το τελευταίο να αποτελεί και τον συντονιστή φορέα της σύμπραξης.

Η προκήρυξη της θέσης έχει δημοσιευτεί και θα είναι ενεργή έως τις 13 Απριλίου 2021. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μπορέσετε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ιδρύματος (https://hmu.gr/el/proclamations/16462).

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου,
Καθ. Εμμανουήλ Τραντάς
Ιστοσελίδα ιδρύματος: https://www.hmu.gr/
Ιστοσελίδα εργαστηρίου: https://www.hmu.gr/lbba/
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mtrantas@hmu.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2810379483, 6974479357

30/03/2021 - 17:44