Διάχυση αποτελεσμάτων έργου CLICHA / CLICHA project dissemination

28/03/2021 - 19:01 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
28/03/2021
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Θέμα:
Διάχυση αποτελεσμάτων έργου CLICHA / CLICHA project dissemination
Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

GR: Το έργο CLICHA παρουσιάστηκε στις εναρκτήριες διαδικτυακές συναντήσεις των έργων Erasmus+ Strategic Partnershipσ:

  •  INSIDes, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020
  • DeCAIR, που πραγματοποιήθηκε ε στις 19 Ιανουαρίου 2021
  • FUTURE++, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2021
  • INFURI, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου2021.

Ο στόχος ήταν να προσελκύσει το ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα του έργου και να ενεργοποιήσει δυνατότητες συνεργασίας.

 

EN: The CLICHA project was presented in the online Kick-off meetings of the Erasmus+ Strategic partnerships projects:

  • INSIDes, held on 16 December 2020
  • DeCAIR: held on 19 January 2021
  • FUTURE++: held on 22 January 2021
  • INFURI: held on 08 February 2021.

The aim was to attract interest on the project’s results and initiate collaboration opportunities.

28/03/2021 - 19:01