Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Σχεδιασμός και επεξεργασία διαδραστικών βίντεο κλιπ

28/03/2021 - 15:53 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
28/03/2021
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Θέμα:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Σχεδιασμός και επεξεργασία διαδραστικών βίντεο κλιπ
Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

GR: Το Ανώτερο Αγρονομικό Ινστιτούτο του Chott-Meriem σε συνεργασία με το Κέντρο Σταδιοδρομίας και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων και την Ένωση Αγρονομικών Επιστημών του Chott Meriem, διοργάνωσε στα πλαίσια του προγράμματος CLICHA ένα τριήμερο σεμινάριο κατάρτισης με θέμα: «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Σχεδιασμός και επεξεργασία διαδραστικών βίντεο κλιπ». Η τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση στην Τυνησία, επέτρεψε τη διεξαγωγή του σεμιναρίου δια ζώσης, προσφέροντας νέες δεξιότητες για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση των φοιτητών στην Τυνησία.

EN: The Higher Agronomic Institute of Chott-Meriem in collaboration with the Career and Competences Certification Centre and the Association of Agronomic Sciences of Chott Meriem, organized as part of the CLICHA project a three-day training on the tools of '' Distance education: Design and editing of interactive video clips”. The current epidemiological situation in Tunisia has made it possible to conduct the seminar face-to-face, offering new skills to instructors for the e-learning of students in Tunisia.

28/03/2021 - 15:53