Προκήρυξη ειδίκευσης Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης ΑΠΘ.

18/03/2021 - 09:40 -- Dimitrios Talandis
Ημ/νία:
18/03/2021
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
Προκήρυξη ειδίκευσης Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης ΑΠΘ.
Μεταπτυχιακές Σπουδές
18/03/2021 - 09:40