Πρόγραμμα Erasmus+

17/03/2021 - 10:58 -- Dimitrios Talandis
Ημ/νία:
17/03/2021
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
Πρόγραμμα Erasmus+
Προπτυχιακές Σπουδές

1.  «Πρόγραμμα Erasmus+: Επιχορήγηση Φοιτητών για Σπουδές στο εξωτερικό κατά το χειμερινό εξάμηνο (Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22)»
2.  «Πανεπιστήμια του Εξωτερικού που συνεργάζονται με το Γ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ (Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22)»
 

17/03/2021 - 10:58