Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια

14/03/2021 - 11:06 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
14/03/2021
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια
Υπηρεσιακό Συμβούλιο

ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731

Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α. με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Συνημμένα: 
14/03/2021 - 11:06