ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Μ.Φ. ΑΘΗΝΑΣ ΥΦΑΝΤΗ

10/03/2021 - 15:30 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
10/03/2021
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Μ.Φ. ΑΘΗΝΑΣ ΥΦΑΝΤΗ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αθηνά Υφαντή θα παρουσιάσει τη Μεταπτυχιακή της Διατριβή με τίτλο «Χωροχρονική μεταβολή παραμέτρων του ενεργειακού ισοζυγίου σε δασικό και αγροτικό περιβάλλον από τη συνδυαστική χρήση δεδομένων Τηλεπισκόπησης και ενός μοντέλου Βιόσφαιρας: Αποτελέσματα από μια μελέτη περίπτωσης στην Ολλανδία» την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ.

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας MsTeams, κωδικός (team code) nl8k1gf

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

10/03/2021 - 15:30