Εργαστήρια "Γεωργική Ζωολογία-Εντομολογία" (κωδ. 3695) - 2ο εξ. ΑΦΠ&ΓΜ

03/03/2021 - 19:20 -- Eleni Panou
Ημ/νία:
03/03/2021
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας
Θέμα:
Εργαστήρια "Γεωργική Ζωολογία-Εντομολογία" (κωδ. 3695) - 2ο εξ. ΑΦΠ&ΓΜ
Ακαδημαϊκά Θέματα

Για την παρακολούθηση των εργαστηριών του μαθήματος με τίτλο "Γεωργική Ζωολογία - Εντομολογία" (κωδικός 3695) θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα MS Teams.

Ο σύνδεσμος είναι:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1b518cd8a3ee4c07b4b85f6969e4611f...

και ο κωδικός : 6mdhs61

Το εργαστήριο γίνεται κάθε Πέμπτη 12:30 μμ.

03/03/2021 - 19:20