ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ), 770»

02/03/2021 - 21:22 -- Garifallia Frag...
Ημ/νία:
02/03/2021
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ), 770»
Προπτυχιακές Σπουδές

Σας ενημερώνουμε ότι οι Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος «Ειδική Φυτοπαθολογία (Ασθένειες Καρποφόρων Δέντρων και Αμπέλου) (770) θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Οι διαλέξεις θα γίνονται μέσω του λογισμικού Microsoft Teams, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα δηλαδή κάθε Πέμπτη 14:30-16:15, ξεκινώντας από την Πέμπτη 4 Mαρτίου 2021.

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική.

Οδηγίες για τα διαθέσιμα συστήματα τηλεκπαίδευσης / τηλεσυνεργασίας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΔΔ: http://tdd.aua.gr/applicationforms Παρακαλούμε πολύ να ακολουθήσετε τις οδηγίες του αρχείου «Microsoft teams για φοιτητές.docx».

Για να συνδεθείτε στην τηλεκπαίδευση του Εργαστηρίου του μαθήματος  «Eργαστήριο Ειδικής Φυτοπαθολογίας - Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων και Αμπέλου (770)» θα χρησιμοποιήσετε τον εξής κωδικό: ykov6qw ή το παρακάτω link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a740af13f02be458c8a7fa643fdbf5d15%40thread.tacv2/conversations?groupId=bb7a534a-acca-4eba-b95f-dea9b3829eec&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

Οι διδάσκοντες

Δημήτριος Τσιτσιγιάννης, Αν. Καθηγητής

Αλίκη Τζίμα, Λέκτορας

Γαρυφαλιά Φραγκογεώργη, ΕΙΔΙΠ

02/03/2021 - 21:22