ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Γεωργική Φαρμακολογία» (2955)

28/02/2021 - 16:35 -- Georgia Paziotou
Ημ/νία:
28/02/2021
Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας
Θέμα:
ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Γεωργική Φαρμακολογία» (2955)
Προπτυχιακές Σπουδές

Σχετικά με τις Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος «Γεωργική Φαρμακολογία» μέσω τηλεκπαίδευσης,

σας ενημερώνουμε ότι οι διαλέξεις θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα,

δηλαδή για το Τμήμα της Ε.Φ.Π. κάθε Δευτέρα, 11:30-13:00, ξεκινώντας από τη Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021

και για το Τμήμα της Γ.Β. κάθε Πέμπτη 12:30-14:00, ξεκινώντας από την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021.

Οδηγίες για τα διαθέσιμα συστήματα τηλεκπαίδευσης / τηλεσυνεργασίας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΔΔ: http://tdd.aua.gr/applicationforms. Παρακαλούμε πολύ να ακολουθήσετε τις οδηγίες του αρχείου «Microsoft teams για φοιτητές.docx».

Πληροφορίες για τη σύνδεσή σας στο Team της Γεωργικής Φαρμακολογίας,

έχουν αναρτηθεί στις ανακοινώσεις του μαθήματος στο e-student. 

Από το Εργαστήριο

28/02/2021 - 16:35