Έναρξη Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας 2ου εξαμήνου για το Τμήμα ΕΤΔΑ

23/02/2021 - 13:21 -- Anastasia Mihou
Ημ/νία:
23/02/2021
Εργαστήριο Γενικής Χημείας
Θέμα:
Έναρξη Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας 2ου εξαμήνου για το Τμήμα ΕΤΔΑ
Προπτυχιακές Σπουδές

         Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος  "ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ - Εργαστήριο" για το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 05-03-2021 και ώρα 12:30-14:15, με τηλεκπαίδευση και χρήση της πλατφόρμας Microsoft Teams. Ο τρόπος σύνδεσης στην Ομάδα, εκπαιδευτικό υλικό, σχετικές με το μάθημα ανακοινώσεις αναρτώνται στο AUA Open e-Class (Κατάλογος μαθημάτων, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, "1390 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ – Εργαστήριο -Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου"

Εκ του Εργαστηρίου

23/02/2021 - 13:21