ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΦΠ&ΓΜ

23/02/2021 - 10:13 -- Dimitra Daferera
Ημ/νία:
23/02/2021
Εργαστήριο Γενικής Χημείας
Θέμα:
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΦΠ&ΓΜ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «1390 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ – Εργαστήριο - Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής»  θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 05-03-2021 και ώρα 10:30-12:15, με τηλεκπαίδευση και χρήση της πλατφόρμας Microsoft Teams. Ο τρόπος σύνδεσης στην Ομάδα, εκπαιδευτικό υλικό, σχετικές με το μάθημα ανακοινώσεις αναρτώνται στο AUA Open e-Class, γι’ αυτό καλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο μάθημα το οποίο βρίσκεται στην Κατηγορία: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΏΝ / Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής / Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής / Προπτυχιακό.

23/02/2021 - 10:13