Πρωτοβουλία της Ε.Ε./ Bauhaus

22/02/2021 - 14:39 -- European Progra...
Ημ/νία:
22/02/2021
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Θέμα:
Πρωτοβουλία της Ε.Ε./ Bauhaus
Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

Πρωτοβουλία της Ε.Ε. Bauhaus :1η  φάση συν-σχεδιασμού του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus.

Το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus είναι ένα περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτιστικό σχέδιο που φιλοδοξεί να συμβάλει στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας συνδυάζοντας τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με τις αρχές της βιωσιμότητας, της προσβασιμότητας, της προσιτότητας και τις επενδύσεις. Πρόκειται για μια διατομεακή και χωρίς αποκλεισμούς πρωτοβουλία.

Η συμμετοχή του εκπαιδευτικού τομέα, σε όλες τις πτυχές του, είναι ζωτικής σημασίας. Aπευθύνεται ιδιαιτέρως σε Καθηγητές και Φοιτητές από Σχολές Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανικών Σχεδιασμού, Σχολές Καλών Τεχνών, αλλά είναι ανοικτή και σε όποιον άλλον μπορεί να ενδιαφέρεται, ανεξαρτήτως τομέα σπουδών.

Στην κοινότητα καλούνται να ενταχθούν τόσο ενδιαφερόμενοι σε ατομικό επίπεδο, όσο και οργανισμοί/ιδρύματα Εκπαίδευσης. Ζητούμενο είναι η διαθεματική συνεργασία των φοιτητών σε ομάδες ώστε να προτείνουν βιώσιμες καινοτόμες λύσεις σε πραγματικά προβλήματα σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες (π.χ. συνεργασία με Δήμους). Αυτό θα μπορούσε να γίνει και στο πλαίσιο της διδασκαλίας μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο (π.χ. μελέτη case studies).

Ο στόχος της φάσης σχεδιασμού είναι η διαμόρφωση της κεντρικής ιδέας μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, τον εντοπισμό των πιο επειγουσών αναγκών και προκλήσεων, και τη σύνδεση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Στο πλαίσιο της φάσης σχεδιασμού, η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προκηρύξει το εαρινό εξάμηνο 2021 το πρώτο βραβείο του νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus.

Σε συνέχεια της φάσης σχεδιασμού, θα ακολουθήσει ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους για τη δημιουργία νέων ευρωπαϊκών ιδεών bauhaus σε τουλάχιστον πέντε κράτη μέλη της ΕΕ, μέσω της χρήσης κονδυλίων της ΕΕ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ο δικτυακός τόπος για το νέο ευρωπαϊκό bauhaus θα είναι το βασικό εργαλείο της φάσης συν-σχεδιασμού. Σας προσκαλούμε να τον επισκεφθείτε για να ανακαλύψετε τις προσφερόμενες ευκαιρίες και να συμβάλετε με τις ιδέες σας  στη  δημιουργία της νέας ευρωπαϊκής κοινότητας Bauhaus.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en

22/02/2021 - 14:39