Έναρξη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης της θεωρίας του μαθήματος «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ»

17/02/2021 - 17:35 -- Styliani Choria...
Ημ/νία:
17/02/2021
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
Θέμα:
Έναρξη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης της θεωρίας του μαθήματος «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ»
Προπτυχιακές Σπουδές

Ενημερώνουμε τους φοιτητές μας ότι την Τετάρτη  24/2/2021 και ώρα 9:00 πμ αρχίζει η σύγχρονη τηλεκπαίδευση της θεωρίας του μαθήματος «Φυσιολογία Θρέψης Φυτών».

Για τον σκοπό αυτό έχει επιλεγεί η πλατφόρμα Microsoft Teams. Για την εγκατάσταση και εκμάθηση της λειτουργίας της πλατφόρμας αυτής, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου μας και συγκεκριμένα στο Τμήμα Δικτύου-Διαδικτύων, όπου είναι ανηρτημένες οι σχετικές αναλυτικές οδηγίες (http://tdd.aua.gr/applicationforms).

Για να βρείτε και να συμμετάσχετε στην ομάδα που έχουμε δημιουργήσει για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω κωδικό:

yh75vrq

17/02/2021 - 17:35