Έναρξη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης της θεωρίας του μαθήματος «ΒΟΤΑΝΙΚΗ»

17/02/2021 - 09:50 -- Styliani Choria...
Ημ/νία:
17/02/2021
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
Θέμα:
Έναρξη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης της θεωρίας του μαθήματος «ΒΟΤΑΝΙΚΗ»
Προπτυχιακές Σπουδές

Ενημερώνουμε τους φοιτητές μας ότι τη Δευτέρα 22/2/2021 και ώρα 11:30 πμ αρχίζει η σύγχρονη τηλεκπαίδευση της θεωρίας του μαθήματος «Βοτανική».

Για τον σκοπό αυτό έχει επιλεγεί η πλατφόρμα Microsoft Teams. Για την εγκατάσταση και εκμάθηση της λειτουργίας της πλατφόρμας αυτής, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου μας και συγκεκριμένα στο Τμήμα Δικτύου-Διαδικτύων, όπου είναι ανηρτημένες οι σχετικές αναλυτικές οδηγίες (http://tdd.aua.gr/applicationforms).

Για να βρείτε και να συμμετάσχετε στην ομάδα που έχουμε δημιουργήσει για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω κωδικό:

ibpqx5q

17/02/2021 - 09:50